30-09-04

Rusland zal dan toch Kyotoprotocol ratificeren

De Russische regering heeft beslist het klimaatverdrag van Kyoto goed te keuren. De Doema, het parlement, moet het verdrag nog ratificeren. Het internationale verdrag over klimaatverandering dat in 1997 in de Japanse stad Kyoto werd opgesteld, zal dan eindelijk in werking treden. Het Kyoto-verdrag treedt pas in werking als 55 landen die in 1990 55 procent van de CO2 hebben uitgestoten, het goedkeuren. Eerder haakten de Verenigde Staten, onder leiding van president Bush, af. De ratificatie door Rusland was essentieel voor het verdrag omdat zij samen met de VS het grootste aantal CO2 uitstoten in 1990.Dit mag dan zeer goed nieuws lijken voor de vele aanhangers van het Kyotoprotocol, toch kan dit veeleer een illusie zijn dat alles nu zomaar goed zal komen. Van de vele landen die Kyoto al ratificeerden en de VS bekritiseerden omdat zij dat niet deden, de vele Europese landen dus, hebben zelf nog maar weinig uitgevoerd van hun mooie beloften. Weinigen snappen dan ook volledig wat het Kyotoprotocol inhoudt, hoeveel het de samenleving kost. President Bush heeft in de eerste plaats gekozen om realistisch te blijven en dat hebben de Europese leiders en vele ontwikkelingslanden niet gedaan. Zij voeden hun kiezers, drukkingsgroepen waaronder milieu-organisaties, met flathoge illusies. Een correcte uitvoering van het Kyoto-protocol zou voor vele landen zodanig veel kosten dat zij daardoor enorm veel moeten bezuinigen op andere vlakken. Indien de VS door allerhande maatregelen hun CO2 uitstoot zou verminderen met het door het Kyotoprotocol gevraagde percentage zou de economie met anderhalf à twee procent dalen, wat vergelijkbaar is met de economische recessie in de jaren zeventig. Een Amerikaanse economie in recessie betekent op zijn beurt onvermijdelijk een economische crisis op wereldschaal. President Bush is dus niet zomaar tegen Kyoto uit eigenbelang. Kwestie is om het Kyotoprotocol met een langetermijnvisie te bekijken. De Kyotonormen zijn niet realistisch, niet haalbaar op korte termijn, dat zal de toekomst trouwens uitwijzen voor zover het nu nog niet duidelijk mag zijn. Kwestie is dus om Kyoto toe te passen op langetermijn en gradueel. Kyoto naleven moet een evolutie zijn en geen revolutie!

13:20 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.