30-09-04

Video over vechtende Amerikanen

http://www.markswatson.com/apachehit.mpgVolgens deze video doden Amerikaanse troepen vier ongewapende Irakezen.

15:35 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Quote van de dag

"I wouldn't be surprised to see $60 a barrel." Jamal Qureshi, analist bij PFC Energy.

14:45 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rusland zal dan toch Kyotoprotocol ratificeren

De Russische regering heeft beslist het klimaatverdrag van Kyoto goed te keuren. De Doema, het parlement, moet het verdrag nog ratificeren. Het internationale verdrag over klimaatverandering dat in 1997 in de Japanse stad Kyoto werd opgesteld, zal dan eindelijk in werking treden. Het Kyoto-verdrag treedt pas in werking als 55 landen die in 1990 55 procent van de CO2 hebben uitgestoten, het goedkeuren. Eerder haakten de Verenigde Staten, onder leiding van president Bush, af. De ratificatie door Rusland was essentieel voor het verdrag omdat zij samen met de VS het grootste aantal CO2 uitstoten in 1990.Dit mag dan zeer goed nieuws lijken voor de vele aanhangers van het Kyotoprotocol, toch kan dit veeleer een illusie zijn dat alles nu zomaar goed zal komen. Van de vele landen die Kyoto al ratificeerden en de VS bekritiseerden omdat zij dat niet deden, de vele Europese landen dus, hebben zelf nog maar weinig uitgevoerd van hun mooie beloften. Weinigen snappen dan ook volledig wat het Kyotoprotocol inhoudt, hoeveel het de samenleving kost. President Bush heeft in de eerste plaats gekozen om realistisch te blijven en dat hebben de Europese leiders en vele ontwikkelingslanden niet gedaan. Zij voeden hun kiezers, drukkingsgroepen waaronder milieu-organisaties, met flathoge illusies. Een correcte uitvoering van het Kyoto-protocol zou voor vele landen zodanig veel kosten dat zij daardoor enorm veel moeten bezuinigen op andere vlakken. Indien de VS door allerhande maatregelen hun CO2 uitstoot zou verminderen met het door het Kyotoprotocol gevraagde percentage zou de economie met anderhalf à twee procent dalen, wat vergelijkbaar is met de economische recessie in de jaren zeventig. Een Amerikaanse economie in recessie betekent op zijn beurt onvermijdelijk een economische crisis op wereldschaal. President Bush is dus niet zomaar tegen Kyoto uit eigenbelang. Kwestie is om het Kyotoprotocol met een langetermijnvisie te bekijken. De Kyotonormen zijn niet realistisch, niet haalbaar op korte termijn, dat zal de toekomst trouwens uitwijzen voor zover het nu nog niet duidelijk mag zijn. Kwestie is dus om Kyoto toe te passen op langetermijn en gradueel. Kyoto naleven moet een evolutie zijn en geen revolutie!

13:20 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-09-04

Quote van de dag

"Europeans can no longer feel secure when the rest of the world is insecure."

21:27 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Olie-crisis

Deze uitspraak van afscheidnemend Europees Commissaris voor Energie Loyola De Palacio stond vandaag in 'Het Nieuwsblad': "Na de Amerikaanse verkiezingen in november gaan de olieprijzen weer dalen."Ik vind dit een domme uitspraak. Omdat deze uitspraak echter uit de context is gelicht, kan ik er niet hard tegenin gaan. Toch wil ik enkele bedenkingen plaatsen.De olieprijs is de laatste dagen opnieuw door het dak gegaan. Een vat ruwe olie heeft deze dagen de historische hoogte van 50 dollar bereikt.Feit is dat de olieprijs zal blijven stijgen op middellange termijn. Hoofdoorzaken van deze stijging zijn de vrees over bevoorrading en reservetekorten en de internationale onrust in de voornaamste olie producerende landen zoals Rusland, Irak, Saoedi-Arabië, Venezuela, Nigeria, enz.Er zijn echter analisten die stellen dat de olieprijs opnieuw snel zal dalen tot 30 dollar, anderen zeggen dat de stijging kan doorgaan tot 60 dollar.

21:25 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

DHL-kwestie

"De zwartepiet nu plots naar DHL toespelen is al te doorzichtig. Laten we aannemen dat het DHL-dossier landt in de buurt van het compromis zoals het zich de jongste uren aftekent. Waar was dan al die kouwe drukte voor nodig? Het plafond voor nachtvluchten blijft net als voorheen op maximaal 25.000 per jaar. We foefelen gewoon wat met de telling. De stille of in ieder geval minst lawaaierige laten we simpelweg buiten beschouwing." Dit stelt Bart Sturtewagen van De Standaard. De politici en de partijen in hun geheel, hebben de laatste dagen de neiging om inderdaad de zwarte piet in de richting van DHL te schuiven. Is de DHL de echte en enige schuldige? Natuurlijk niet. Maar heeft DHL dan niets van schuld? Ook niet. De gulden middenweg dus. We moeten sowieso rekening houden met de toenemende macht van multinationals zoals DHL. Hun macht weegt soms zwaarder dan politieke partijen en/of verenigingen. In deze kwestie staat DHL als bedrijf zeer sterk. Zij stellen de eisen en die zullen moeten worden ingewilligd. De politieke partijen zijn de slaven van zulke bedrijven maar zijn bovendien de slaven van hun kiezers. De partijen willen ook de gulden middenweg daarin zoeken, willen iedereen aan hun kant, maar dit is niet mogelijk. Kiezen wordt onvermijdelijk verliezen. Is dit de 'stille overname' zoals Noreena Hertz het beschrijft? Is deze kwestie van hoe globalisering ook betekent hoe de economie zich inmengt met de politiek? Het lijkt een omgekeerde wereld? Maar niet vanuit het omgekeerd perspectief.

20:46 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgische politiek

De Vlaamse N-VA-parlementsleden Kris Van Dijck en Mark Demesmaeker hebben bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding een klacht ingediend tegen FDF-voorzitter Olivier Maingain. De klacht volgt op de oproep van Maingain aan de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement om van Brussel naar Antwerpen te verhuizen. Maingain deed zijn uitspraak afgelopen maandag in een reactie op sp.a-voorzitter Stevaert, die de geldstromen vanuit Vlaanderen naar Brussel in vraag stelde als het Brussels gewest de uitbreiding van DHL blijft tegenhouden. Van Dijck en Demesmaeker zeggen zich als Vlaamse parlementsleden door de oproep bedreigd te voelen om nog langer het Brussels grondgebied te betreden om hun mandaat uit te oefenen. Omdat de hatelijke oproep van Maingain volgens hen verregaande gevolgen kan hebben voor het samenleven van de gemeenschappen in Brussel, stappen de N-VA'ers naar het centrum voor racismebestrijding.Het mag duidelijk zijn dat de communautaire spanningen zeer hoog oplopen. De problemen rond DHL zijn nu een tijdelijke aanleiding om de spanningen hoog te doen oplopen. Dat de oorzaak elders en dieper ligt is zeker. Net daarom is de kans zeer groot dat de spanningen tussen beide landsdelen nog zeer lang zullen aanslepen en waarschijnlijk zullen escaleren in de loop van de herfst. Met het sociaal overleg met de vakbonden voor de boeg, het opstellen en controleren van de begroting, de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en nog een hele resem andere netelige kwesties dreigt deze escalatie van spanningen tussen gewesten en gemeenschappen uit te monden in een nieuwe staatshervorming, zoniet kan dit leiden tot het splitsen van het land! Dit zijn enorm zware woorden, daar ben ik mij terdege van bewust. Toch denk ik dat de tijd is aangebroken dat er we de deur niet meer kunnen dicht doen voor deze omwenteling. De omwenteling is al in de hall van het politiek huis dat België heet. Het valt niet meer te ontkennen. Bovenstaande spanning tussen NVA en FDF is slechts één van de vele spanningen die beide landsdelen verdelen.

20:38 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |