03-10-04

toetreding Turkije EU (2)

De Turkse regering houdt er rekening mee dat het land pas in 2019 als volwaardige lidstaat zou kunnen toetreden tot de Europese Unie. Dat heeft premier Recep Tayyip Erdogan zondag verklaard op een ontmoeting met Turkse en Duitse zakenlui in Berlijn. Erdogan is ervan overtuigd dat de Europese Commissie volgende week woensdag een positief rapport zal afleveren over de evolutie van de democratie in Turkije. Op basis van dat rapport en de bijhorende aanbeveling moeten de staatshoofden en regeringsleiders van de EU in december beslissen of de toetredingsonderhandelingen met het land van start kunnen gaan. Erdogan bepleit een onmiddellijke start van de gesprekken indien het licht in december op groen wordt gezet. De premier gaf wel toe dat de duur van de onderhandelingen moeilijk te voorspellen valt. "Het is moeilijk op voorhand te voorspellen of het vijf, tien of vijftien jaar zal duren", aldus Erdogan. Verscheidene Europese politici hebben reeds laten verstaan dat een Turkse toetreding voor 2015 moeilijk, zoniet onmogelijk is. Ook de Europese Commissie gaat in een woensdag te verschijnen impactstudie over het lidmaatschap van Turkije uit van een toetreding in 2015.


Dit lijkt een optie met een meer realistische visie. Op dit moment is Turkije niet klaar voor Europa. Omgekeerd echter, is ook Europa nog niet klaar voor Turkije. Europa zal nu al werk genoeg hebben met de Centraal-en Oosteuropese landen die in mei jongstleden zijn toegetreden. Laten de mensen in Brussel en Straatsburg zich eerst daar op concentreren. Het zal al een wonder zijn als Turkije na 2015 of 2019 zonder moeilijkheden de EU zal vervoegen. Het wordt nog een lange weg, zowel Turkije als Europa en in die tijd kan er nog veel gebeuren. Maar op vijftien jaar kan er ook veel veranderen. Kijk maar oostwaarts: vijftien jaar geleden werd de Berlijnse Muur afgebroken. Binnen vijftien jaar kunnen we misschien ook die, al dan niet denkbeeldige, muur die Turkije van Europa scheidt ook afbreken.

18:28 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.