03-10-04

Oliecrisis?

(Belga) Na de oproep van de zeven belangrijkste industrielanden (G7) heeft ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zich zaterdag op een bijeenkomst in Washington uitgesproken voor meer oliewinning.Beide internationale organisaties hopen op deze manier de hoge olieprijzen te drukken en economische groei mogelijk te maken. "Wij dringen aan op maatregelen om de capaciteit uit te breiden", zo stelt de stuurgroep van het IMF in een verklaring. Op de beurs van New York overschreed de prijs van een vat ruwe olie de voorbije week voor het eerst de symbolische kaap van vijftig dollar.

21:06 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde

Waarnemend CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen gaat ervan uit dat VLD en sp.a-Spirit zich aan de zeer duidelijke afspraak in het Vlaams regeerakkoord houden om uiterlijk bij de start van het parlementaire jaar wetsvoorstellen in Kamer en Senaat in te dienen over de splitsing van het kies- en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
 
Dat zei hij zondag in een reactie op de verklaring van federaal vice-premier Patrick Dewael (VLD), die in De Zevende Dag (VRT) liet uitschijnen dat er in de federale beleidsverklaring van 12 oktober mogelijk geen oplossing zal staan voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en zei dat de begroting 2005 nu prioritair is. Op het moment dat de afspraak over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde werd gemaakt, wist men dat er een begroting moest opgesteld worden en dat het in de federale beleidsverklaring ook over andere zaken zoals de vergrijzing zou handelen. "Men kende de omstandigheden toen men zijn handtekening heeft gezet onder het Vlaams regeerakkoord", zo zei Vandeurzen aan Belga. Hij verwees ook naar het interview met VLD-voorzitter Bart Somers, die zaterdag in De Standaard pleitte voor samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. VLD en sp.a-Spirit zitten in tegenstelling tot CD&V en N-VA, die mee besturen in Vlaanderen, wel in de federale meerderheid.

20:26 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Quote van de dag

"The Bush administration has drafted contingency plans meant to increase military pressure on Syria."


Middle East Newsline

18:35 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

toetreding Turkije EU (2)

De Turkse regering houdt er rekening mee dat het land pas in 2019 als volwaardige lidstaat zou kunnen toetreden tot de Europese Unie. Dat heeft premier Recep Tayyip Erdogan zondag verklaard op een ontmoeting met Turkse en Duitse zakenlui in Berlijn. Erdogan is ervan overtuigd dat de Europese Commissie volgende week woensdag een positief rapport zal afleveren over de evolutie van de democratie in Turkije. Op basis van dat rapport en de bijhorende aanbeveling moeten de staatshoofden en regeringsleiders van de EU in december beslissen of de toetredingsonderhandelingen met het land van start kunnen gaan. Erdogan bepleit een onmiddellijke start van de gesprekken indien het licht in december op groen wordt gezet. De premier gaf wel toe dat de duur van de onderhandelingen moeilijk te voorspellen valt. "Het is moeilijk op voorhand te voorspellen of het vijf, tien of vijftien jaar zal duren", aldus Erdogan. Verscheidene Europese politici hebben reeds laten verstaan dat een Turkse toetreding voor 2015 moeilijk, zoniet onmogelijk is. Ook de Europese Commissie gaat in een woensdag te verschijnen impactstudie over het lidmaatschap van Turkije uit van een toetreding in 2015.


Dit lijkt een optie met een meer realistische visie. Op dit moment is Turkije niet klaar voor Europa. Omgekeerd echter, is ook Europa nog niet klaar voor Turkije. Europa zal nu al werk genoeg hebben met de Centraal-en Oosteuropese landen die in mei jongstleden zijn toegetreden. Laten de mensen in Brussel en Straatsburg zich eerst daar op concentreren. Het zal al een wonder zijn als Turkije na 2015 of 2019 zonder moeilijkheden de EU zal vervoegen. Het wordt nog een lange weg, zowel Turkije als Europa en in die tijd kan er nog veel gebeuren. Maar op vijftien jaar kan er ook veel veranderen. Kijk maar oostwaarts: vijftien jaar geleden werd de Berlijnse Muur afgebroken. Binnen vijftien jaar kunnen we misschien ook die, al dan niet denkbeeldige, muur die Turkije van Europa scheidt ook afbreken.

18:28 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-10-04

toetreding Turkije EU

Of Turkije mag toetreden tot de EU is een heikel punt in gans Europa. Daarom is de Franse president Chirac van plan een referendum hiervoor uit te schrijven. Eindelijk mag de burger zijn zeg doen. In Frankrijk dan toch.


We kunnen ons nu wel afvragen hoe lang het zal duren vooraleer Verhofstadt eens de keuze aan de burgers zal laten, maar is dit punt wel zo belangrijk? Ligt de burger wakker van een Turkse toetreding? Zou het niet stom zijn dat er wel een referendum wordt uitgeschreven dat ons vraagt of wij Turkije erbij willen terwijl we over onszelf niet hebben kunnen beslissen, namelijk willen we zelf wel bij de EU? Is het niet meer noodzakelijk een referendum uit te schrijven dat de burger vraagt of hij de Europese Grondwet respecteert? Dat is toch meer essentieel?
Wij kunnen ons alleen maar afvragen wat er gebeurt is met Verhofstadt sinds hij zijn Burgermanifesten schreef. Toen ijverde hij zeer sterk voor het gebruik van referende en volkraadplegingen. Hoeveel referenda werden al uitgeschreven sinds hij premier is? Inderdaad...

12:24 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Begroting

De miserie van DHL is helemaal nog niet voorbij of daar komt een nieuwe hindernis voor de regering Verhofstadt II."Volgens CD&V zal de begroting tegen 2008 wel crashen. Volgens CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert zit de regering geprangd tussen belastingsverlaging en vergrijzing. Tegen 2008 zal er volgens hem zonder structurele maatregelen een gat van 4,6 miljard zijn. Hij pleit daarom voor structurele maatregelen op het communautaire vlak: meer bevoegdheden voor de gewesten en de gemeenschappen. Volgens CD&V is ook een verhoging van de activiteitsgraad onvermijdelijk." Het opstellen van een begroting in balans lijkt onmogelijk nu Minister Didier Reynders zijn licht heeft laten schijnen. Drie miljard euro is er voorlopig tekort, stelt hij. Vandelanotte bevestigt dit niet. Drie miljard euro! Dat zijn 12O miljard oude Belgische franken! Om u nog een betere voorstelling hiervan te geven: 120 000 000 000 franken. Toen ik dit gisteren op de radio hoorde vroeg ik me al af welke truken Vandelanotte nu opnieuw zal bovenhalen. En zie: vandaag in de krant stelt Vandelanotte dat hij zo weinig mogelijk zal knabbelen aan de portemonnee van de burger maar door eenmalige transacties uit te voeren. Louche transacties, de manier waarop hij de voorbije jaren de begroting zogezegd steeds in evenwicht kreeg. De verkoop van overheidsbedrijven, de regeling van fiscale amnestie. Lucht dat zeer duur ingecalculeerd wordt. Puur burgerbedrog! Vroeg of laat crasht de begroting op deze wijze. Dit stelt ook kamerlid Hendrik Bogaert van de CD&V. Benieuwd wie men dan de schuld zal geven. DHL? Of de wereldconjunctuur?

11:03 Gepost door Jeroen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |